DAVID BALAJKA

02_vstup_sever-1960x1535.jpg

Rekonstrukce hájenky v Brtnici

 • 2021
 • 2. místo v architektonické soutěži

Revitalizace táborové základny Hájenka Černé lesy v Brtnici je na první pohled nenápadná. Historickou budovu, která v průběhu let prošla řadou stavebních úprav, zachovává, očišťuje a citlivě renovuje. Hlavní změny probíhají v logice provozního fungování celého areálu hájenky i budovy samotné.

Cílem úprav je hladký provoz během celého roku, kdy se potřeby výrazně proměňují. Pro využití v letních měsících se stavba více orientuje k jižnímu slunnému pozemku hájenky, který je středobodem táborových aktivit a kde jsou umístěny nové chatky s venkovní zastřešenou jídelnou. V chladnějších obdobích roku probíhá veškerý provoz uvnitř a nové dispoziční řešení propojuje všechny prostory do jednoho funkčního celku.

Návrh rekonstrukce počítá se zapojením trvale udržitelných technologií, které samy o sobě mohou přispět ke vzdělávacímu poslání hájenky. Realizace předpokládá rozdělení stavební činnosti na dvě etapy – rekonstrukce budovy samotné a úpravy venkovního areálu včetně nových chatek.

Hajenka_plany_1NP-1960x906.png
01_zahrada-1960x1470.jpg
03_jih_shora-1960x1470.jpg
04_venkovni_jidelna-1960x1470.jpg
Hajenka_plany_2NP-1960x906.png
05_int_jidelna-1960x1960.jpg
06_int_puda-1960x1960.jpg
axonometrie-1960x1960.jpg
vinarna_2-1960x1470.jpg

Viniční dům v Úštěku

 • 2021

Rekonstrukce malého historického domu v centru Úštěku na obchod s vínem a vinárnu s venkovním posezením přímo na městské vinici. Návrh využívá tradiční poctivé materiály (cihelnou dlažbu, masivní dřevo, černou ocel), které jsou v souladu s historickou podstatou domu a vytváří útulný současný interiér. Výrazným prvkem vinárny jsou kachlová kamna, celým interiérem prostupuje grafika vycházející z povedeného jednotného vizuálního stylu města.

Ustek_plany-2NP_50_A4-1960x1770.png
vinarna_1-1960x1470.jpg
vstup-1-1960x1470.jpg
obchod_01-1-1960x1470.jpg
obchod_02-1-1960x1470.jpg
dvorek-1960x1470.jpg
ze_zahrady-1-1960x1559.jpg

Rekonstrukce rodinného domu v Újezdě nad Lesy

 • 2021
 • studie

Návrh stavebních úprav historického domu z počátku 20. století má za cíl obnovit jeho původní noblesu, adaptovat provoz pro současné rodinné bydlení, více propojit dům se zahradou, reagovat na měnící se okolí a zlepšit jeho stavebně technický stav.

Navržená úprava dispozice přízemí výrazně mění provoz domu. Je obnoven původní hlavní vstup, ze vstupní schodišťové haly je přístupná šatna, toaleta a technická místnost s pračkou. Veranda přistavěná k domu v roce 1927 se stává součástí hlavního obytného prostoru a díky nově vloženému posuvnému oknu nabízí lepší plynulý kontakt se zahradou a zastřešenou terasou. Obytný prostor je propojen do kontinuálního celku a lépe tak odpovídá současným potřebám bydlení. V druhé fázi přestavby při obnově střechy bude upraveno zastřešení verandy a terasy tak, aby více vynikla původní figura domu. V přízemí je také situován pokoj s vlastní šatnou a koupelnou, který může sloužit jako hlavní ložnice nebo jako velkorysé zázemí pro hosty. Pokoj lze dovybavit v případě potřeby i vlastní kuchyňkou a prostor se tak může stát samostatnou garsonkou například pro staršího rodiče. Úprava podkroví je součástí druhé etapy přestavby a proběhne během rekonstrukce střešního pláště.

Ujezd_plany-1NP_100_A4-1960x1582.png
garaz-1960x1519.jpg
interier_01-1960x1960.jpg
Ujezd_plany-2NP_100_A4-1960x1582.png
02-3-1960x1960.jpg
garaz2-1960x1774.jpg
01-2-1960x1470.jpg

Přístavba mateřské školy v Moravské Nové Vsi

 • 2020
 • veřejná architektonická soutěž
 • 2. místo

Hlavními cíli návrhu jsou kromě rozšíření budovy mateřské školy o kapacitní jídelnu, malou multifunkční tělocvičnu a adekvátní vstupní halu, zjednodušení celkového provozního řešení, zajištění pohodlného příchodu do tříd mateřské školy včetně bezbariérového přístupu, zkultivování vstupního předprostoru, větší zapojení celé stavby do života obce a zkvalitnění jejího architektonického působení.

Dostavba je umístěna výhradně na stávajícím pozemku mateřské školy. Tím umožňuje další rozvoj sportovních aktivit na přilehlém Sokolském hřišti (inline dráha, hřiště pro basketbal). Jídelna zároveň může těmto aktivitám poskytovat potřebné zázemí během větších společenských akcí v obci. Vstupní předprostor před budovou je nově upraven a více propojen s ulicí. Stavba tak dává signál, že je pro občany Moravské Nové Vsi otevřenou, přístupnou budovou.

plany_200727-1NP_100_700_420-1960x1151.png
05-1-1960x1470.jpg
03-2-1960x948.jpg
02-2-1960x1470.jpg
01-1-1960x1535.jpg

Rodinný dům Kyje

 • 2020
 • ve výstavbě

Umístění převážně samostatně stojících dvoupodlažních domů v této lokalitě pražských Kyjí vychází z principů zahradního města. Domy jsou odsazeny o několik metrů od ulice a člení své pozemky na dvě části – přední, veřejnější, reprezentativní a zadní, klidnější, soukromější část. Navržený dům tyto principy respektuje, svým objemem odpovídá okolním stavbám a navazuje na stavební čáru sousedního domu. Dům je umístěn na odděleném pozemku, který byl původně částí zahrady rodičů stavebníka.

Rodinný dům je navržen s důrazem na hladké provozní řešení, efektivní využití prostoru, přiměřenou cenu a jednoduchý současný vzhled, který dobře zapadne do své lokality. Kompaktní dvoupodlažní stavbu s plochou střechou ukončuje výrazná atiková římsa, fasáda je jemně členěna meziokenními pásy. Přízemí  se více otevírá do zahrady francouzskými okny, horní patro je intimnější s menšími okny se sníženým parapetem.

 

Kyje_plany_interier-1NP_A4-1960x1524.png
02-1-1960x1470.jpg
03-1-1960x1470.jpg
Kyje_plany_interier-2NP_A4-1960x1524.png
jidelna_03-1960x1470.jpg
obyvak_05-1960x1470.jpg
hala_03-1960x1470.jpg
e_celo-1960x1254.jpg

Pobočka městské knihovny v Olomouci

 • 2020
 • veřejná architektonická soutěž

Nová pobočka knihovny v Trnkově ulici využívá stávající nevyužitý objekt sídlištní kotelny, který rozšiřuje o dostavbu. Nová knihovna nabízí otevřený, atraktivní, demokratický prostor pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Díky jednopodlažnímu řešení jsou veškeré prostory snadno dostupné, přehledné, bezpečné, bezbariérové a umožňují jednoduchou údržbu. Na střeše vzniká čtenářská zahrada, která vytváří novou kvalitu veřejného prostoru uprostřed sídlištní zeleně.

sezeni-1960x1470.jpg
vstup-1960x1470.jpg
půdorys vstupního podlaží
půdorys vstupního podlaží
e_zakres-1960x1151.jpg
střešní zahrada
střešní zahrada
interiér sálu
interiér sálu
současný stav
současný stav
zakres_2-1960x1693.jpg

Socha svaté Ludmily

 • 2020
 • 3. místo ve veřejné soutěži

Nová socha svaté Ludmily na mělnické akropoli připomíná tuto významnou osobnost raných českých dějin. Navíc má za cíl zlepšovat celkovou estetickou kvalitu veřejného prostoru a zvyšovat jeho diverzitu, vnášet do veřejného prostoru moment překvapení, interaktivity a drobný detail.

Navrhovaná socha se skládá ze dvou prvků – abstrahované postavy a zářícího skleněného disku. Tyto dva prvky v sobě zahrnují několik symbolických významů:

 • postava svaté Ludmily, patronky matek a babiček, se sklání nad jedním ze svých potomků, jichž řadu vychovávala, kteří vnášeli světlo do jejího života a stali se zářícími osobnostmi českých ději
 • Ludmila, která měla významný vliv na šíření křesťanství v českých zemích, přináší světlo víry v dobách středověkého temna
 • postava svou formou smyčky odkazuje k zavraždění svaté Ludmily uškrcením lanem nebo jejím vlastním šátkem

Socha se v rámci řešeného území přirozeně otáčí k hlavnímu směru pohybu. Její přitažlivost zvyšuje interaktivita – když se někdo přiblíží, vzroste intenzita osvětlení. Divák se tak může stát na chvíli součástí díla, symbolicky tím, nad kým drží patronka české země ochranou ruku.

detail-1960x1348.jpg
zakres_3-1960x1960.jpg
zakres_1-1960x1693.jpg
tisnov_namesti_02-1960x1377.jpg

Revitalizace náměstí v Tišnově

 • 2020
 • autorský tým - David Balajka, Marek Macejko
 • 3. místo v architektonické soutěži

Cílem revitalizace náměstí Míru je vytvoření prostoru bezpečného, přehledného, příjemného, pohodlného a reprezentativního. Prostoru, který bude přirozeným těžištěm městského života, poskytne plochu pro konání různorodých akcí, bude k pobývání lákat obyvatele i návštěvníky Tišnova a podpoří obchodní využití parteru budov. Nabídne jasně definovaný městský veřejný prostor, který je protiváhou revitalizovaných přírodních parků pod kostelem.

Náměstí Míru tvoří po celou dobu vývoje města centrální veřejný prostor Tišnova, jehož kvality v současné době oslabuje nadměrné množství ploch vyčleněných pro automobilovou dopravu (včetně parkování), výškový zlom s neuspořádanou zelení na jižní a východní hraně a velké množství bariér pro pohyb pěších (výškové rozdíly, úzké chodníky, nedostatek míst pro přecházení vozovky, rozbitý povrch centrální části náměstí). Hlavním cílem návrhu je obnovit jednotnou, dobře prostupnou plochu celého náměstí, upřednostnit pohyb chodců, snížit zatížení náměstí dopravu, eliminovat kolizní místa a zlepšit celkovou přehlednost prostoru.

Díky přesunu severojižní vozovky dále od středu náměstí a zrušení komunikace před radnicí získává tento univerzální centrální prostor téměř dvojnásobnou plochu oproti současnému stavu, historická kašna se stává opět jedním z přirozených těžišť prostoru a dominantní budova radnice je více propojena s děním na náměstí.

situace_tisnov-1960x1605.jpg
tisnov_namesti_01-1960x1574.jpg
tisnov_namesti_03-1960x1453.jpg
krematorium_ostrava_05-1960x1366.jpg

Rekonstrukce krematoria v Ostravě

 • 2020
 • veřejná architektonická soutěž

Cílem návrhu je kromě zkvalitnění prostředí pro návštěvníky, adaptace provozních vazeb a zlepšení technických parametrů opláštění také přívětivější působení krematoria v rámci celého hřbitova, zapojení provozního dvora a zázemí do celkového řešení stavby a vytvoření kompaktního jednotného vzhledu budovy, který zahrne všechny přístavby do jednoho celku.

Návrh respektuje původní kompoziční působení dvou dominantních vertikálních hmot. Všechny přízemní horizontální části budovy včetně nového zázemí pro návštěvníky a provozní dvůr obíhá nová zeď se sloupořadím. Ta má několik funkcí: sjednocuje vzhled stavby s jejími přístavbami, mírou otevřenosti navádí návštěvníky přirozeně k hlavnímu vstupu, vytváří neprůhledné ohraničení provozního dvora jako náhradu za nevhodný plechový plot, jasně definuje areál krematoria v prostoru celého hřbitova a slouží jako slunolam bránící přehřívání vstupní haly a kanceláří.

krematorium_ostrava_01-1960x704.jpg
situace-1-1960x1404.jpg
krematorium_ostrava_04-1960x1470.jpg
krematorium_ostrava_07-1960x1470.jpg
01-1960x1308.jpg

Vstupní prostory Ministerstva průmyslu a obchodu

 • 2019
 • otevřená architektonická soutěž
 • projekt pro stavební povolení a realizaci stavby

Cílem úprav vstupního vestibulu a předprostoru historické budovy Ministerstva průmyslu a obchodu je vytvoření reprezentativního vstupu do významné státní instituce. Vstupu, který bude plnit nové provozní požadavky, bude současnou architektonickou vrstvou a větší otevřeností dávat zaměstnancům i návštěvníkům signál, že ministerstvo je institucí přístupnou, vstřícnou a reflektující vývoj společnosti.

02-1960x1308.jpg
06-1960x1470.jpg
22-1960x1470.jpg
23-1960x1470.jpg
podatelna_zamestnanci-1960x1470.jpg