Bydlení v Michli

  • diplomová práce v atelieru Kuzemenský & Synek
  • 2013

Komfortní bydlení na polozapomenutém místě na rozhraní Michle, Nuslí a Vršovic. Dva bloky doplňují městskou strukturu a jemně nastavují hierarchii venkovních prostorů od veřejných ulic až k soukromým zahrádkám. Architektura domů si bere za předobraz typickou děravost okolních bloků, výrobní objekty vrůstající mezi bydlení a neokázalý výraz nuselských činžovních domů.

Dva nové bloky, které navazují na sousední ulice a zástavbu, vytvářejí jasně čitelnou městskou strukturu. Přebírají charakter nuselských bloků. Jsou tedy téměř zcela uzavřené a zastavěné v parteru a ve vyšších patrech se rozdrobují a otevírají. Vznikají typické průhledy, výškové skoky a slepé štíty. Domy drží uliční čáru a vymezují veřejný prostor ulic, uvnitř bloku rostou další objekty a definují průchody, společné zahrady a předzahrádky. Zvyšuje se prostupnost území. Periferie se mění v město.

kontakt