Hotel Vršovice

  • semestrální práce v ateliéru Zdeňka Rotbauera
  • publikováno mezi vybranými projekty v Ročence Fakulty architektury
  • 2008

Apartmánový hotel v pražských Vršovicích se nachází na parcele vymezené ulicemi Moskevská a Krymská. Pozemek, který je momentálně zanedbanou zatravněnou plochou, se výrazně svažuje směrem k jihozápadu k drobnému náměstí. Návrh hotelu reaguje na strukturu okolního městského prostoru a stávající blokové zástavby. Doplňuje domovní blok v duchu původního urbanistckého záměru a ve svém středu vytváří volně přístupný prostor, který se svým klidným charakterem odlišuje od okolních rušných ulic.

Hmota objektu je rozčleněna na několik menších objemů a její tvarování je odvozeno od struktury okolní zástavby. Atrium ve středu budovy a veřejné pasáže přebírají formu blízkých volných prostranství a ulic, uzavřené objemy hotelových pokojů vycházejí z tvaru městských bloků v okolí.

Dvě vstupní podlaží zahrnují kromě hotelové haly také dvě restaurace, kavárnu, fitness centrum a obchodní prostory. Centrální atrium vnáší denní světlo do hloubky dispozice. Zároveň se díky svému napojení na okolní ulice stává živým místem setkávání a umožňuje umístění nerušeného sezení kavárny a restaurace, pro které na chodnících blízkých ulic nezbývá místo. V dalších šesti nadzemních podlažích se nachází 92 hotelových pokojů včetně 12 luxusních duplexních bytů s terasou. Na střeše objektu je relaxační zahrada a krytá terasa pro hosty. Objekt má k dispozici přes 100 parkovacích stání ve 4 podzemních podlažích pro rezidenty hotelu i pro obyvatele okolích bytových domů.

kontakt