Nursery in Semily

  • spolupráce Vojtěch Kratochvíl, Marek Macejko
  • veřejná architektonická soutěž
  • 3. místo ze 70 návrhů
  • 2016

Urbanismus

Budova mateřské školy je umístěna do severní části pozemku. Ponechává tak maximální plochu pro kompaktní jižní zahradu. Tvarování budovy určuje dominantní střední internátní škola. Severní hospodářské křídlo navazuje na výraznou štítovou fasádu internátu a při příchodu od města vytváří přirozený vstupní předprostor. Východní křídlo Waldorfské mateřské školy se přibližuje k internátu, téměř jakoby bylo jeho součástí. Jižní křídlo napomáhá nenásilnému oddělení obou zahrad, západní křídlo je určeno linií vedlejší komunikace.

Více textu

Budova svým tvarem člení vymezený pozemek na čtyři části. Všechny třídy mají výhled a přímý přístup do přírodní jižní zahrady. Zahrady školek jsou předěleny nepravidelným hájkem stromů a keřů. Dlážděný vstupní předprostor má městský, tvrdší charakter. Nabízí krátkodobá parkovací stání přímo u vstupu a velkorysý prostor pro setkávání rodičů a dětí. Poslední část pozemku je sevřená mezi internát a novou budovu mateřské školy. Je intimnější a chráněná před pohledy z ulice a může být využívána střídavě pro všechny třídy nebo pro setkání s rodiči.

 

Architektonické řešení

Jednopodlažní budovu tvoří čtyři boxy překryté volně tvarovanou střechou. Jeden box sdružuje třídy Waldorfské školky, další dva obsahují obě větší třídy a největší box zahrnuje veškeré společné zázemí. Tyto boxy mezi sebou vymezují velkorysou centrální halu, která nabízí průhledy do všech zahrad, na ulici i světlíky do nebe. Masivní plochá střecha se vypíná přes boxy a její výrazné přesahy kryjí všechny vstupy, vytvářejí kryté terasy u tříd a brání nadměrným tepleným ziskům. Všechny třídy se výrazným prosklením otevírají slunci. Třídy jsou otevřené, světlé, lehárny uzavřené, klidné, osvětlené převážně pásovým oknem pod střechou. Pásové okno pod stopem osvětluje i sklady, toalety a další servisní prostory a zároveň podtrhuje křivky střechy.

kontakt