Návštěvnické centrum Lund University

  • semestrální práce v atelieru Matse Edströma
  • publikováno v Lund University Magazine
  • 2011

Projekt se zaměřuje na revitalizaci tradičního historického a symbolického centra univerzity ve švédském Lundu, jedné z největších a nejprestižnějších univerzit ve Skandinávii. Zároveň doplňuje spektrum univerzitních budov o velkokapacitní přednáškový sál a navštěvnické centrum.

Univerzitní náměstí v samém centru Lundu, okolo kterého se v 17. století univerzita začala formovat, přestalo být dostatečně reprezentativním prostorem a neplní funkci živého centra rozvíjející se univerzity. Návrh posiluje městský charakter prostraství, intenzivněji propojuje náměstí s okolními budovami a doplňuje prostor o další funkce, které přispívají k jeho oživení.

Štěrkopísek a tráva jsou na celém náměstí nahrazeny jednotnou kamennou dlažbou, hodnotné stromy jsou zachovány a spolu s osvětlením integrovaným do dlažby tvoří nezaměnitelný charakter náměstí. Pod fontánou ve středu náměstí, která je zároveň jedním ze symbolů univerzity, je umístěno nové návštěvnické centrum a přednáškový sál s 900 místy. Nová budova obsahuje multifunkční výstavní prostor, který představuje aktuální dění na univerzitě široké veřejnosti a umožnuje konání nejrůznějších reprezentativních akcí, zároveň díky propojení s novou velkokapacitní aulou slouží studentům. Budova je propojena s hlavní historickou budovou rektorátu.

fontána s průhledem do multifunkčního sálu v podzemí
fontána s průhledem do multifunkčního sálu v podzemí
vstup z náměstí
vstup z náměstí
hlavní přednáškový a reprezentační sál univerzity
hlavní přednáškový a reprezentační sál univerzity
1. podzemní podlaží
1. podzemní podlaží
2. podzemní podlaží
2. podzemní podlaží
podélný řez
podélný řez

kontakt