Kopec Vítkov

  • semestrální práce v atelieru Michala Kuzemenského a Ondřeje Synka
  • nominace na nejlepší semestrální projekt Fakulty Architektury ČVUT
  • prezentační plakát (PDF / 11,2 MB)
  • 2012

Vítkov má díky své poloze a topografii obrovský potenciál, který zůstává zejména kvůli nepřístupnosti kopce nevyužit. Návrh pomocí zásahů různého rozsahu zlepšuje přístup na Vítkov a nabízí ho obyvatelům přilehlých čtvrtí a celému městu. Hlavním principem oživení kopce je využití a zesílení přirozené polarity mezi jeho severním a jižním svahem.

Nepřístupnost Vítkova je dána nejen strmostí jeho svahů, ale zejména pak nepřekonatelnými bariérami v podobě liniových dopravních staveb, které až donedávna obkružovaly kopec ze všech stran. Jednokolejná trať na žižkovské straně sice byla sice nahrazena cyklostezkou, která je ovšem k sousedícímu svahu i přilehlé uliční síti téměř stejně inertní jako původní železnice. Pohodlný přístup z centra Prahy je znemožněn kolejištěm Masarykova nádraží, Negrelliho viaduktem a severojižní magistrálou. Karlín je od kopce zcela odříznut železnicí a vysokou opěrnou zdí.

Návrh využívá a zesiluje rozdílnost jižního a severního svahu kopce, která je přirozeně daná topografií Vítkova, orientací ke světovým stranám i současným využitím a přístupností jednotlivých svahů. Jižní svah je slunný, otevřený, prostupný, aktivní. Severní svah si ponechává svůj tajemný, divoký, romantický ráz.

ovocný sad na jižním svahu kopce
ovocný sad na jižním svahu kopce
nové koupaliště na jižním svahu místo nevyužívaných tenisových kurtů
nové koupaliště na jižním svahu místo nevyužívaných tenisových kurtů
obnovené vinice, jež na Vítkově byly již za Karla IV. + viniční sklípek
obnovené vinice, jež na Vítkově byly již za Karla IV. + viniční sklípek
interiér viničního sklípku
interiér viničního sklípku
vyhlídka na Žižkov z terasy viničního sklípku
vyhlídka na Žižkov z terasy viničního sklípku
nová tribuna fotbalového hřiště se zazemím pro sportovce a návštěvníky
nová tribuna fotbalového hřiště se zazemím pro sportovce a návštěvníky
kavárna / hospoda ve východní části upraveného parku
kavárna / hospoda ve východní části upraveného parku
Tachovské náměstí - nový hlavní schromažďovací prostor dolního Žižkova a vstup na Vítkov
Tachovské náměstí - nový hlavní schromažďovací prostor dolního Žižkova a vstup na Vítkov
vyústění výtahů ze stávajícího tunelu pro pěší pod kopcem - pohodlný přístup z Karlína a ze Žižkova
vyústění výtahů ze stávajícího tunelu pro pěší pod kopcem - pohodlný přístup z Karlína a ze Žižkova
nová okružní cesta nad železnicí na severní patě kopce
nová okružní cesta nad železnicí na severní patě kopce
severní okružní cesta na koruně stávající opěrné zdi s unikátním výhledem nad střechami karlínských domů
severní okružní cesta na koruně stávající opěrné zdi s unikátním výhledem nad střechami karlínských domů
konverze výstupu z bunkru civilní obrany na vyhlídku
konverze výstupu z bunkru civilní obrany na vyhlídku
celková situace (jižní svah - ovocný sad, vinice, koupaliště, sportoviště, udržovaný park / severní svah - divoký les s přírodními cestami a skrytými překvapivými místy)
celková situace (jižní svah - ovocný sad, vinice, koupaliště, sportoviště, udržovaný park / severní svah - divoký les s přírodními cestami a skrytými překvapivými místy)

kontakt