Obnova Jirsíkovy ulice

  • veřejná architektonická soutěž
  • spolupráce Vojtěch Kratochvíl, Marek Macejko
  • 2017

Náměstíčko v ulici Jirsíkova je v sevření dvou největších pelhřimovských středních škol, Gymnázia a Obchodní akademie. Jeho velkou kvalitou je množství vzrostlých stromů. Je zde zároveň mnoho neudržovaných keřů, které vytváří nepřehledná zákoutí, a nízkých kamenných zídek, které brání volnému pohybu.

V návrhu zachováváme zdravé stromy, celý svažitý prostor náměstí je sjednocen diagonálními zídkami, které slouží k sezení a vytvářejí terasy s rovným povrchem. Jednotlivé terasy mají odlišný charakter a nabízí studentům různorodé využití. Náměstí je přehlednější a prostupnější.

kontakt