Obytný soubor Klánova

  • 2009

Obytný soubor na parcele v pražských Hodkovičkách kombinuje typologii řadových domů a klasických bytů a nabízí nadstandardní bydlení v klidné vilové čtvrti.

Pozemek se nachází na hraně zastavitelného území a svažuje se na jihozápad směrem k lesoparku a údolí Žátišského potoka. Obytný soubor je tvořen čtyřmi solitérními objekty a objemovým členěním se tak přizpůsobuje vilovému charakteru okolní zástavby. Západně od řešeného území se nacházejí malé dvoupodlažní řadové domy, na severu je ráz vilové čtvrti narušen třemi pětipodlažními panelovými domy. Návrh je jak hmotovým, tak funkčním přechodem mezi těmito typy bydlení. Ponechává si ekonomičnost a hustotu zástavby řadových domů, jejich přímý kontakt s okolím a soukromý prostor malé zahrady a zároveň efektivněji využívá pozemek po vzoru bytových domů.

Dva nižší objekty obsahují vždy trojici dvoupodlažních řadových domů s vlastním vstupem. Zbylé dva vyšší objekty u Klánovy ulice navíc nabízejí kromě obdobné trojice řadových domů další čtyři běžné byty v horních podlažích a zároveň tak vyvažují hmotu panelových domů. Hromadné podzemní garáže pro všechny rezidenty částečně vystupují nad terén, definují prostor společné zahrady a nabízejí přímý přístup do bytových jednotek v přízemí.

1. nadzemní podlaží
1. nadzemní podlaží
2. nadzemní podlaží
2. nadzemní podlaží
detail lodžie
detail lodžie

kontakt