Památník Emila Kolbena

  • veřejná architektonicko-výtvarná soutěž
  • 2013

Památník Emila Kolbena je živou připomínkou průmyslníka, vynálezce a vizionáře, který stál u počátků elektrifikace Prahy a českých zemí. Reprezentuje Emila Kolbena interaktivně pomocí malého funkčního alternátoru. Právě obří alternátory, generátory střídavého proudu, byly jedním z hlavních výrobních artiklů Kolbenky. Továrna jimi vybavila například první velkou pražskou elektrárnu v Holešovicích a Kolbenovy generátory elektřiny z počátku minulého století se od těch moderních liší konstrukčně jen minimálně.

Objekt každému názorně ukazuje princip výroby elektřiny. V zaskleném rámu se po zatočení klikou začne otáčet rotor alternátoru a díky elektromagnetické indukci na cívkách statoru vzniká střídavý elektrický proud, který rozzáří vedle zavěšenou žárovku. Objekt tak zjednodušeně předvádí převod mechanické energie na energii elektrickou, její přenos a využití v podobě osvětlení. Tedy princip, jakým dodnes převážně funguje průmyslová energetická soustava.

kontakt