Pavilon Slovanské epopeje

  • ideová soutěž
  • 2010

Navrhovaná budova odpovídá primárně na potřebu umístit cyklus Muchovy Slovanské epopeje do Prahy. Zároveň si klade ještě jeden neméně důležitý cíl – chce nabídnout Pražanům i návštěvníkům metropole ústřední bod pro aktivní trávení volného času v Letenských sadech. Celý objekt využívá prostor zchátralého podstavce někdejšího Stalinova pomníku a na své střeše, v úrovni stávající nevhodně členěné horní plochy podstavce, vytváří univerzální prostranství pro rozmanité využití.

Budova je jednopodlažní a respektuje obě stávající osy pomníku. Osa směřující do Letenských sadů se lehce odklání od linie Pařížské ulice a proto je celý objekt mírně prohnutý. Kromě ústředního sálu Slovanské epopeje zahrnuje objekt i muzeum Alfonse Muchy, audiovizuální sál, samostatný výstavní prostor pro krátkodobé expozice a zázemí pro využití veřejného prostranství na střeše galerie. Při vstupu jak ze severu, tak z jihu sestupuje návštěvník po mírné rampě a již zvenku ho láká jeden z obrazů Muchova monumentálního cyklu. Všech 20 pláten je pravidelně rozmístěno v centrálním sálu s přirozeným horním osvětlením stropními světlíky.

Volně přístupné prostranství na střeše objektu slouží jako flexibilní prostor pro trvalé, sezonní i krátkodobé využití (kavárna, badmintonová hřiště, půjčovna bruslí, skatepark, zimní kluziště, koncerty, výstavy pod širým nebem). Na jižní straně přechází plocha ve velké pobytové schodiště s nádherným výhledem na Prahu. Část schodiště se zároveň po setmění stává hledištěm letního kina.

scelená plocha podstavce bývalého Stalinova pomníku
scelená plocha podstavce bývalého Stalinova pomníku
severní vstup
severní vstup
jižní vstup
jižní vstup
pobytové schodiště s výhledem na Prahu
pobytové schodiště s výhledem na Prahu
interiér hlavního sálu Slovanské epopeje
interiér hlavního sálu Slovanské epopeje
situace
situace
půdorys a podélný řez
půdorys a podélný řez

kontakt