Revitalizace kasáren Vysoké Mýto

  • spolupráce Vojtěch Kratochvíl, Marek Macejko
  • veřejná architektonická soutěž
  • návrh oceněn zvláštní odměnou
  • 2017

Cílem návrhu revitalizace území bývalých kasáren je úprava jednotlivých částí území tak, aby byly přehledné, bezpečné a příjemné pro obyvatele, zlepšení prostupnosti územím a větší zapojení kasáren do života města.

Sídlo vojenské posádky bylo umístěno za železniční trať, mimo zástavbu historického města. Jasně vymezený okrsek kasáren zůstal svébytnou strukturou v rozrůstajícím se městě a přes proměňující se náplň si uchoval rozpoznatelný charakter a stal se přirozeným centrem západního předměstí. Naším návrhem tuto svébytnost podporujeme a veřejný prostor upravujeme tak, aby byl atraktivní nejen pro lidi z bezprostředního okolí, ale z celého města.

kontakt