Rozhledna v Koblenz

  • mezinárodní ideová soutěž
  • návrh oceněn 3. místem
  • 2008

Mezinárodní soutěž na rozhlednu v historickém německém městě Koblenz na soutoku Rýna a Mosely byla vyhlášená firmou V & M Tubes a měla demonstrovat efektivní a kreativní použití uzavřených ocelových profilů.

Navržená konstrukce vychází z geometrie jednodílného rotačního hyperboloidu a díky tomu může být sestavena z krátkých rovných a relativně subtilních prvků. Velmi ekonomická stabilní struktura tvoří hlavní nosný systém rozhledny.

Forma věže zároveň odkazuje na pevnost zvanou Reduit, která byla součástí městského opevnění a jejíž zbytky se nachází na místě určeném pro rozhlednu. Pevnost byla silně symetrickou stavbou s 10 osami souměrnosti a její osovost zachovává i navržená věž. Rytmus někdejších střílen je určující pro formování schodiště.

Hlavní vyhlídková plošina je umístěna nad korunami stromů ve výšce 28 metrů. Dvě samostatná centrálně zavěšená schodiště umožňují oddělený výstup a sestup a kromě vertikálního pohybu vybízejí i k oddechu a posezení na rozšířených podestách, které vybíhají směrem k obvodu věže.

kontakt