DAVID BALAJKA

01-1960x1308.jpg

Vstupní prostory Ministerstva průmyslu a obchodu

  • 2019
  • otevřená architektonická soutěž
  • projekt pro stavební povolení a realizaci stavby

Cílem úprav vstupního vestibulu a předprostoru historické budovy Ministerstva průmyslu a obchodu je vytvoření reprezentativního vstupu do významné státní instituce. Vstupu, který bude plnit nové provozní požadavky, bude současnou architektonickou vrstvou a větší otevřeností dávat zaměstnancům i návštěvníkům signál, že ministerstvo je institucí přístupnou, vstřícnou a reflektující vývoj společnosti.

02-1960x1308.jpg
06-1960x1470.jpg
22-1960x1470.jpg
23-1960x1470.jpg
podatelna_zamestnanci-1960x1470.jpg