Železniční muzeum Masarykovo nádraží

  • spolupráce Adam Havel, Petr Štolba a Gregor Turnšek
  • otevřená architektonická ideová soutěž
  • 2013

Návrh železničního muzea v areálu bývalého vlakového depa na Masarykově nádraží zahrnoval komplexní řešení nové urbanistické struktury celého okolí, zapojení prostoru nádraží do města a vyřešení složitých dopravních vztahů daného místa.

Z magistrály procházející nad kolejištěm se stává městský bulvár, příměstské vlaky vjíždí za Negrelliho viaduktem do tunelu. Na povrchu mizí dvojí bariéra dopravních staveb a vznikají nové nové ulice a domy.

Muzeum samotné svým měřítkem a výrazem připomíná původní duch místa uprostřed nově vznikající zástavby. Staré budovy vlakového depa a opravárenských dílen jsou v maximální míře zachovány, ošičtěny od dodatečných nánosů a využity jako výstavní sály. Doplňují je expoziční prostory v podzemí a dvě nové haly vymezující areál muzea od industriálního parku na bývalém kolejišti. Mezi budovami se otevírají venkovní prostory s různým charakterem a mírou otevřenosti, kam jsou umístěny méně hodnotné trvanlivé exponáty.

Návštěvní okruh vede diváky od počátků železnice až po současnost a prostřednictvím vložených lehkých ocelových lávek nabízí pohledy na vystavené vlaky z různé perspektivy.

Kromě expozic zahrnuje areál i veřejně přístupnou rastauraci a kavárnu, muzejní obchod a malý přednáškový sál.

kontakt