DAVID BALAJKA

01-2-1960x1470.jpg

Přístavba mateřské školy v Moravské Nové Vsi

  • 2020
  • veřejná architektonická soutěž
  • 2. místo

Hlavními cíli návrhu jsou kromě rozšíření budovy mateřské školy o kapacitní jídelnu, malou multifunkční tělocvičnu a adekvátní vstupní halu, zjednodušení celkového provozního řešení, zajištění pohodlného příchodu do tříd mateřské školy včetně bezbariérového přístupu, zkultivování vstupního předprostoru, větší zapojení celé stavby do života obce a zkvalitnění jejího architektonického působení.

Dostavba je umístěna výhradně na stávajícím pozemku mateřské školy. Tím umožňuje další rozvoj sportovních aktivit na přilehlém Sokolském hřišti (inline dráha, hřiště pro basketbal). Jídelna zároveň může těmto aktivitám poskytovat potřebné zázemí během větších společenských akcí v obci. Vstupní předprostor před budovou je nově upraven a více propojen s ulicí. Stavba tak dává signál, že je pro občany Moravské Nové Vsi otevřenou, přístupnou budovou.

plany_200727-1NP_100_700_420-1960x1151.png
05-1-1960x1470.jpg
03-2-1960x948.jpg
02-2-1960x1470.jpg