DAVID BALAJKA

Kontakt

 • IČ: 88255590
 • IDDS: p45kskm
 • autorizovaný architekt České komory architektů
 • obor: Architektura, číslo autorizace: 4822

CV

 • 2019 — autorizace ČKA
 • 2017 — založení značky Akjalab — návrh a výroba autorských svítidel
 • 2016 — samostatný architekt
 • 2013 — 2019 — architekt v ateliéru ov-a, opočenský valouch architekti
 • 2008 — 2009 — architekt v ateliéru Jiran Kohout Architekti
 • 2006 — 2013 — webdesign pro Foxo
 • 2010 — 2011 — School of Architecture, Lund University, Švédsko
 • 2006 — 2013 — Fakulta architektury ČVUT v Praze

Ocenění

david_balajka-1500x1500.jpg