DAVID BALAJKA

kino_kamenice_04-1960x1470.jpg

Rekonstrukce a dostavba kina v České Kamenici

  • 2019
  • otevřená architektonická soutěž

Cílem návrhu je revitalizace kina, tak aby se mohlo znovu stát jedním z kulturních center města, poskytovalo neformální prostor pro žáky základní školy a zázemí pro různorodé kulturní akce. Hlavním principem je lepší provázání kavárny, foyer, kinosálu a zahrady bez bariér. Byty v horních patrech jsou modernizovány. Citlivě renovovaný historický dům u Palackého ulice a pragmaticky obnovený kinosál propojuje nenápadná dostavba ve dvoře.

Návrh usiluje o lepší propojení foyer a kinokavárny s kinosálem a zahradou s ohledem na pohodlné bezbariérové užívání všemi skupinami návštěvníků a variabilní využití. Základním rozhodnutím je přemístění domovního schodiště do bytů a nahrazení dvorní přístavby novou dostavbou. Tyto výrazné zásahy přinášejí řadu pozitiv – velkorysý prostor kavárny otevřený do zahrady, bezbariérový vstup a přístup do všech veřejných prostor a jasné vazby mezi jednotlivými provozy.

kino_kamenice_1NP-1960x1430.png
kino_kamenice_01-1960x1478.jpg
kino_kamenice_02-1960x1470.jpg
kino_kamenice_03-1960x1470.jpg
kino_kamenice_05-1960x1470.jpg
situace-1960x1960.jpg