DAVID BALAJKA

krematorium_ostrava_05-1960x1366.jpg

Rekonstrukce krematoria v Ostravě

  • 2020
  • veřejná architektonická soutěž

Cílem návrhu je kromě zkvalitnění prostředí pro návštěvníky, adaptace provozních vazeb a zlepšení technických parametrů opláštění také přívětivější působení krematoria v rámci celého hřbitova, zapojení provozního dvora a zázemí do celkového řešení stavby a vytvoření kompaktního jednotného vzhledu budovy, který zahrne všechny přístavby do jednoho celku.

Návrh respektuje původní kompoziční působení dvou dominantních vertikálních hmot. Všechny přízemní horizontální části budovy včetně nového zázemí pro návštěvníky a provozní dvůr obíhá nová zeď se sloupořadím. Ta má několik funkcí: sjednocuje vzhled stavby s jejími přístavbami, mírou otevřenosti navádí návštěvníky přirozeně k hlavnímu vstupu, vytváří neprůhledné ohraničení provozního dvora jako náhradu za nevhodný plechový plot, jasně definuje areál krematoria v prostoru celého hřbitova a slouží jako slunolam bránící přehřívání vstupní haly a kanceláří.

krematorium_ostrava_01-1960x704.jpg
situace-1-1960x1404.jpg
krematorium_ostrava_04-1960x1470.jpg
krematorium_ostrava_07-1960x1470.jpg