DAVID BALAJKA

fasada_celek-1960x1494.jpg

Revitalizace panelového domu v Kobylisích

  • 2022
  • dokumentace pro stavební povolení 1. fáze

Stavební úpravy panelového domu jsou rozděleny do několik etap a zahrnují vytvoření bezbariérového vstupu, přeměnu nevyužívaných společných prostor v suterénu na pronajímatelné jednotky, rekonstrukci hlavního vstupu do domu a přístavbu nových lodžií. Návrh tak současně s obnovou dříve zateplené fasády nabízí všem bytům v domě velkorysý krytý venkovní prostor, který v současném uspořádání bytů chybí.

detail_lodzie-1960x1859.jpg
narozi_lodzie-1960x1483.jpg
vstup_lodzie-1960x1717.jpg