DAVID BALAJKA

zakres_2-1960x1693.jpg

Socha svaté Ludmily

  • 2020
  • 3. místo ve veřejné soutěži

Nová socha svaté Ludmily na mělnické akropoli připomíná tuto významnou osobnost raných českých dějin. Navíc má za cíl zlepšovat celkovou estetickou kvalitu veřejného prostoru a zvyšovat jeho diverzitu, vnášet do veřejného prostoru moment překvapení, interaktivity a drobný detail.

Navrhovaná socha se skládá ze dvou prvků – abstrahované postavy a zářícího skleněného disku. Tyto dva prvky v sobě zahrnují několik symbolických významů:

  • postava svaté Ludmily, patronky matek a babiček, se sklání nad jedním ze svých potomků, jichž řadu vychovávala, kteří vnášeli světlo do jejího života a stali se zářícími osobnostmi českých ději
  • Ludmila, která měla významný vliv na šíření křesťanství v českých zemích, přináší světlo víry v dobách středověkého temna
  • postava svou formou smyčky odkazuje k zavraždění svaté Ludmily uškrcením lanem nebo jejím vlastním šátkem

Socha se v rámci řešeného území přirozeně otáčí k hlavnímu směru pohybu. Její přitažlivost zvyšuje interaktivita – když se někdo přiblíží, vzroste intenzita osvětlení. Divák se tak může stát na chvíli součástí díla, symbolicky tím, nad kým drží patronka české země ochranou ruku.

detail-1960x1348.jpg
zakres_3-1960x1960.jpg
zakres_1-1960x1693.jpg