DAVID BALAJKA

Ministerstvo_prumyslu_a_obchodu_021-1960x1307.jpg

Vstupní prostory Ministerstva průmyslu a obchodu

  • 2024
  • otevřená architektonická soutěž
  • realizováno

Renovace a očištění vstupní haly Ministerstva průmyslu a obchodu měla za cíl zvýšení kvality reprezentativního vstupu do významné státní instituce. Vstupu, který bude plnit nové provozní požadavky, bude současnou architektonickou vrstvou a větší otevřeností dávat zaměstnancům i návštěvníkům signál, že ministerstvo je institucí přístupnou, vstřícnou a reflektující vývoj společnosti. Současně byla vybudována nová podatelna, která má nyní samostatný vstup novým průchodem ze vstupní haly a její provoz tak nezasahuje do vnitřních střežených prostor budovy. Nové zásahy převážně využívají principy a materiály původní památkově chráněné stavby navržené architektem Josefem Fantou. Nesnaží se být v kontrastu s impozantním vestibulem, ale spíše jej doplnit novou vrstvou se současnějším tvaroslovím.

MPO_vstupni_hala-1960x921.png
Ministerstvo_prumyslu_a_obchodu_027-1307x1960.jpg
Ministerstvo_prumyslu_a_obchodu_004-1307x1960.jpg
Ministerstvo_prumyslu_a_obchodu_018-1960x1307.jpg
Ministerstvo_prumyslu_a_obchodu_010-1960x1307.jpg
Ministerstvo_prumyslu_a_obchodu_024-1699x1960.jpg
Ministerstvo_prumyslu_a_obchodu_030-1960x1307.jpg
Ministerstvo_prumyslu_a_obchodu_014-1960x1307.jpg
22-1960x1470.jpg
23-1960x1470.jpg
podatelna_zamestnanci-1960x1470.jpg