DAVID BALAJKA

dvur-1960x1479.jpg

Hasičská zbrojnice v Lanškrouně

 • 2022
 • otevřená architektonická soutěž

Cílem návrhu nové hasičské zbrojnice je vybudovat moderní zázemí pro dobrovolné hasiče v Lanškrouně a zároveň kolem novostavby vytvořit kvalitní veřejný prostor odpovídající umístění blízko centra města. Budova vyplňuje proluku v Dobrovského ulici, zpevňuje její hranu a za sebou formuje veřejnosti přístupný, částečně chráněný, vnitřní dvůr. Stavba má jednoduchý, civilní výraz vycházející z okolní zástavby. Transparentní garáž podporuje důvěru i zájem o činnost hasičů.

Lanskroun_plany-1NP_web-1960x1614.png
garaz-1-1960x1450.jpg
z_ulice-1960x1682.jpg
dvur_detail-1960x1815.jpg
celo_jih-1960x1444.jpg

Modernizace rodinného domu v Rudné u Prahy

 • 2022
 • studie

Rodinný dům v Rudné u Prahy z 80. let 20. století převzala nová generace majitelů. Během již probíhajících stavebních prací jsem navrhl dispoziční úpravy, které umožní dvojgenerační užívání, lepší kontakt s terasou i zahradou a prosvětlenější interiér. Vzhled domu pomocí drobných zásahů posouvá stavbu k současnému, čistšímu vzhledu a zároveň respektuje její původní vyznění s výraznými přesahy střech.

pudorys_1NP-1960x1582.png
narozi_JZ-1960x1467.jpg
terasa_zapad-1960x1524.jpg
jidelna-1960x1579.jpg
vychod_zahrada-1960x1501.jpg
z_ulice-1-1960x1423.jpg
fasada_celek-1960x1494.jpg

Revitalizace panelového domu v Kobylisích

 • 2022
 • dokumentace pro stavební povolení 1. fáze

Stavební úpravy panelového domu jsou rozděleny do několik etap a zahrnují vytvoření bezbariérového vstupu, přeměnu nevyužívaných společných prostor v suterénu na pronajímatelné jednotky, rekonstrukci hlavního vstupu do domu a přístavbu nových lodžií. Návrh tak současně s obnovou dříve zateplené fasády nabízí všem bytům v domě velkorysý krytý venkovní prostor, který v současném uspořádání bytů chybí.

detail_lodzie-1960x1859.jpg
narozi_lodzie-1960x1483.jpg
vstup_lodzie-1960x1717.jpg
na_kopytarce-1960x1715.jpg

Rekonstrukce rodinného domu v Kobylisích

 • 2022
 • studie

Historický dům z počátku 20. století zcela ztratil svoji původní tvář pod nánosy stavebních úprav. Cílem rekonstrukce je dům očistit, obnovit jeho originální hmotu, adaptovat provoz pro současné rodinné bydlení, zvýšit technologický standard, zkultivovat malou zahradu a doplnit na pozemek parkování v garáži.

Dispoziční řešení přízemí je částečně návratem k původnímu členění z doby vzniku domu. Nová prosklená vstupní hala vychází z dříve zbourané verandy. Vzdušnější obytný prostor je napojený na samostatnou prostornou kuchyni. Kuchyně s velkorysým ostrůvkem může sloužit i pro rychlou snídani a díky rozšířenému východu do severní zahrady nabízí přímý kontakt s venkovním stolováním v klidné části pozemku. Z obývacího prostoru je přístupná menší ložnice s vlastní koupelnou. V podkroví jsou dvě ložnice a zvětšená koupelna prosvětlená novým vikýřem.

Kobylisy_plany-1NP_100_podklad-1960x1277.png
narozi-1960x1715.jpg
terasa-1960x1715.jpg
veranda-1960x1715.jpg
kuchyne3-1960x1445.jpg
jih-1-1960x1470.jpg

Fontána Vysočany

 • 2021
 • 2. místo ve výtvarně-architektonické soutěži

Návrh nového vodního prvku v parku u Vysočanské polikliniky nahrazuje původní brouzdaliště a fontánu, které v parku fungovaly do začátku 90. let. Prstenec z nerezové oceli o průměru 12 m podpírá 12 útlých sloupů. Z prstence 720 drobnými otvory volně vytéká voda v podobě deště, dopadá na spádovanou dlážděnou plochu a mezi kameny dlažby si hledá pomalu cestu do středu, kde se hromadí a vytváří mělké brouzdaliště. Přepadem odtéká do podzemní akumulační nádrže a je zpět čerpána nahoru do prstence fontány. V pravidelných intervalech je ve dvou segmentech fontány vždy na moment uzavřen přívod vody, tak aby šlo do středu kruhu vstoupit suchou nohou. Celý systém funguje na dešťovou vodu – podzemní akumulační nádrž se během deště doplní o vodu, která se vypařuje při běhu fontány.

detail_01-1-1960x1470.jpg
nocni-1-1960x1470.jpg
DET-Prezentace_Page_6-1960x1386.jpg
DET-Prezentace_Page_5-1960x1386.jpg
DET-Prezentace_Page_8-1960x1386.jpg
02_vstup_sever-1960x1535.jpg

Rekonstrukce hájenky v Brtnici

 • 2021
 • 2. místo v architektonické soutěži

Revitalizace táborové základny Hájenka Černé lesy v Brtnici je na první pohled nenápadná. Historickou budovu, která v průběhu let prošla řadou stavebních úprav, zachovává, očišťuje a citlivě renovuje. Hlavní změny probíhají v logice provozního fungování celého areálu hájenky i budovy samotné.

Cílem úprav je hladký provoz během celého roku, kdy se potřeby výrazně proměňují. Pro využití v letních měsících se stavba více orientuje k jižnímu slunnému pozemku hájenky, který je středobodem táborových aktivit a kde jsou umístěny nové chatky s venkovní zastřešenou jídelnou. V chladnějších obdobích roku probíhá veškerý provoz uvnitř a nové dispoziční řešení propojuje všechny prostory do jednoho funkčního celku.

Návrh rekonstrukce počítá se zapojením trvale udržitelných technologií, které samy o sobě mohou přispět ke vzdělávacímu poslání hájenky. Realizace předpokládá rozdělení stavební činnosti na dvě etapy – rekonstrukce budovy samotné a úpravy venkovního areálu včetně nových chatek.

Hajenka_plany_1NP-1960x906.png
01_zahrada-1960x1470.jpg
03_jih_shora-1960x1470.jpg
04_venkovni_jidelna-1960x1470.jpg
Hajenka_plany_2NP-1960x906.png
05_int_jidelna-1960x1960.jpg
06_int_puda-1960x1960.jpg
axonometrie-1960x1960.jpg
vinarna_2-1960x1470.jpg

Viniční dům v Úštěku

 • 2021

Rekonstrukce malého historického domu v centru Úštěku na obchod s vínem a vinárnu s venkovním posezením přímo na městské vinici. Návrh využívá tradiční poctivé materiály (cihelnou dlažbu, masivní dřevo, černou ocel), které jsou v souladu s historickou podstatou domu a vytváří útulný současný interiér. Výrazným prvkem vinárny jsou kachlová kamna, celým interiérem prostupuje grafika vycházející z povedeného jednotného vizuálního stylu města.

Ustek_plany-2NP_50_A4-1960x1770.png
vinarna_1-1960x1470.jpg
vstup-1-1960x1470.jpg
obchod_01-1-1960x1470.jpg
obchod_02-1-1960x1470.jpg
dvorek-1960x1470.jpg
ze_zahrady-1-1960x1559.jpg

Rekonstrukce rodinného domu v Újezdě nad Lesy

 • 2021
 • studie

Návrh stavebních úprav historického domu z počátku 20. století má za cíl obnovit jeho původní noblesu, adaptovat provoz pro současné rodinné bydlení, více propojit dům se zahradou, reagovat na měnící se okolí a zlepšit jeho stavebně technický stav.

Navržená úprava dispozice přízemí výrazně mění provoz domu. Je obnoven původní hlavní vstup, ze vstupní schodišťové haly je přístupná šatna, toaleta a technická místnost s pračkou. Veranda přistavěná k domu v roce 1927 se stává součástí hlavního obytného prostoru a díky nově vloženému posuvnému oknu nabízí lepší plynulý kontakt se zahradou a zastřešenou terasou. Obytný prostor je propojen do kontinuálního celku a lépe tak odpovídá současným potřebám bydlení. V druhé fázi přestavby při obnově střechy bude upraveno zastřešení verandy a terasy tak, aby více vynikla původní figura domu. V přízemí je také situován pokoj s vlastní šatnou a koupelnou, který může sloužit jako hlavní ložnice nebo jako velkorysé zázemí pro hosty. Pokoj lze dovybavit v případě potřeby i vlastní kuchyňkou a prostor se tak může stát samostatnou garsonkou například pro staršího rodiče. Úprava podkroví je součástí druhé etapy přestavby a proběhne během rekonstrukce střešního pláště.

Ujezd_plany-1NP_100_A4-1960x1582.png
garaz-1960x1519.jpg
interier_01-1960x1960.jpg
Ujezd_plany-2NP_100_A4-1960x1582.png
02-3-1960x1960.jpg
garaz2-1960x1774.jpg
01-2-1960x1470.jpg

Přístavba mateřské školy v Moravské Nové Vsi

 • 2020
 • veřejná architektonická soutěž
 • 2. místo

Hlavními cíli návrhu jsou kromě rozšíření budovy mateřské školy o kapacitní jídelnu, malou multifunkční tělocvičnu a adekvátní vstupní halu, zjednodušení celkového provozního řešení, zajištění pohodlného příchodu do tříd mateřské školy včetně bezbariérového přístupu, zkultivování vstupního předprostoru, větší zapojení celé stavby do života obce a zkvalitnění jejího architektonického působení.

Dostavba je umístěna výhradně na stávajícím pozemku mateřské školy. Tím umožňuje další rozvoj sportovních aktivit na přilehlém Sokolském hřišti (inline dráha, hřiště pro basketbal). Jídelna zároveň může těmto aktivitám poskytovat potřebné zázemí během větších společenských akcí v obci. Vstupní předprostor před budovou je nově upraven a více propojen s ulicí. Stavba tak dává signál, že je pro občany Moravské Nové Vsi otevřenou, přístupnou budovou.

plany_200727-1NP_100_700_420-1960x1151.png
05-1-1960x1470.jpg
03-2-1960x948.jpg
02-2-1960x1470.jpg
01-1-1960x1535.jpg

Rodinný dům Kyje

 • 2020
 • ve výstavbě

Umístění převážně samostatně stojících dvoupodlažních domů v této lokalitě pražských Kyjí vychází z principů zahradního města. Domy jsou odsazeny o několik metrů od ulice a člení své pozemky na dvě části – přední, veřejnější, reprezentativní a zadní, klidnější, soukromější část. Navržená novostavba tyto principy respektuje, svým objemem odpovídá okolním stavbám a navazuje na stavební čáru sousedního domu.

Rodinný dům je navržen s důrazem na hladké provozní řešení, efektivní využití prostoru, přiměřenou cenu a jednoduchý současný vzhled, který dobře zapadne do své lokality. Kompaktní dvoupodlažní stavbu s plochou střechou ukončuje výrazná atiková římsa, fasáda je jemně členěna meziokenními pásy. Přízemí  se více otevírá do zahrady francouzskými okny, horní patro je intimnější s menšími okny se sníženým parapetem.

 

Kyje_plany_interier-1NP_A4-1960x1524.png
02-1-1960x1470.jpg
03-1-1960x1470.jpg
Kyje_plany_interier-2NP_A4-1960x1524.png
jidelna_03-1960x1470.jpg
obyvak_05-1960x1470.jpg
hala_03-1960x1470.jpg
koupelna_13-1960x1470.jpg