DAVID BALAJKA

Sídlo firmy Lasvit

  • 2019
  • návrh a projekt vznikl v kanceláři ov-a
  • autorský tým - Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, David Balajka, Anna Schneiderová
  • fotografie - Tomáš Souček

Palackého náměstí v Novém Boru nese atmosféru rychlého rozmachu města a sklářského řemesla během 19. století. Domy na náměstí a v přilehlých ulicích mají jednotný výraz, dvoupodlažní solidní hmoty s valbovými střechami a s hřebeny podél ulice. Návrh současnou formou interpretuje typický dvoupodlažní sklářský dům, doplňuje dva původní památkově chráněné objekty o dva nové domy a vytváří celistvý areál s vnitřním dvorem. Architektura místa zrcadlí silnou tradici sklářství, na kterou navazuje práce a design firmy Lasvit. Navržené novostavby si zachovávají proporce historických staveb.